PPW Project to dostawca zaawansowanych komponentów kompozytowych z włókien węglowych (carbon), aramidowych (kevlar), diolemu, włókien szklanych oraz odlewów żywicznych, polimerobetonu i konglomeratów. Dodatkowo oferujemy i pomagamy dobrać najlepszej jakości materiały do produkcji kompozytów zapewniając przy tym kompleksowe wsparcie technologiczne i opracowanie wdrożeń. PPW Project is a supplier of advanced composite components made of carbon, aramid fibers (kevlar), diolem, glass fibers as well as resin castings and conglomerates. In addition, we offer and help to choose the best materials for the production of composites, with ensuring comprehensive technological support and development of implementations. Czym się zajmujemy: - produkcja czesci kompozytowych - opracowanie wdrożeń - outsourcing produkcji - produkcja laminatow - optymalizacja kosztów produkcji - odlewy żywiczne - odlewy konglomeratowe - druk 3D - doradztwo techniczne i technologiczne - badania naukowe - handel materialami: * wlokna weglowe * wlokna szklane * wlokna aramidowe * zywice epoksydowe, poliestrowe i inne * akcesoria produkcyjne * akcesoria weselne * gadzety - composite parts production - development of implementations - laminates production - production costs optimization - resin castings - conglomerate castings - 3D printing - technical and technological consulting - research and development - wholesale: * carbon fiber * glass fiber * aramid fiber * epoxy, polyester and other resins * production accessories * wedding accessories * gadgets PPW Project +48 609 086 469 pawel@ppw-project.pl Pawel Pazdzior Work Project ul. Glowna 39 44-240 Zory NIP: 5482730313 REGON: 385960888 www.ppw-project.pl

Zapraszamy do wzięciu udziału w szkoleniach i warsztatach
związanych z produkcją elementów kompozytowych.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie szkolenia i warsztaty prowadzone są wyłącznie u klienta.

UWAGA! Uważamy, że aby dobrze przyswoić wiedzę i nauczyć się czegoś nowego, trzeba poczuć pracę własnymi rękami.
W czasie warsztatów większość prac wykona słuchacz, a nie instruktor. Warto się na to przygotować.
Oferujemy także pełne wsparcie teoretyczne i praktyczne dla nowych pracowników w Państwa firmie.

RTM- szkolenie teoretyczne u klienta - 2 godziny
- szkolenie preformingu u klienta - 3 godziny
- szkolenie praktyczne u klienta - 8 godzin


Do rzetelnego przeprowadzenia szkolenia dotyczącego metody produkcji zwanej Resin Transfer Molding wymagane jest istnienie u klienta form i odpowiedniej infrastruktury.

W przypadku planowanego wdrożenia lub przeprowadzania studium wykonalności udzielane jest kompleksowe wsparcie merytoryczne i prowadzenie wdrożenia aż do momentu uruchomienia produkcji i uzyskania pierwszej dobrej sztuki.


Infuzja- szkolenie teoretyczne u klienta - 2 godziny
- szkolenie praktyczne u klienta - 8 godzin


Jest to najczęściej wybierana przez naszych klientów metoda pracy. Warsztaty prowadzone są z użyciem sprzętu i narzędzi klienta lub naszych, według ustaleń.

Jeśli klient nie posiada formy przygotowanej do szkolenia, całość zajęść praktycznych oparta jest o przygotowanie egzmplarza płyty węglowej na naszej formie.

Jeśli nie ustalono inaczej, to szkolenia odbywają się na naszej żywicy i osprzęcie. Pracujemy na osprzęcie, który częściowo samo przywozimy. Po zakończonym szkoleniu istnieje możliwość pozostawienia narzędzi u klienta (za dodatkową opłatą).
Jeśli nie ustalono inaczej, szkolenie kończy się pełnym przesyceniem zbrojenia i podsumowaniem wszystkich przeprowadzonych prac. Odformowanie (wycięgnięcie/odklejenie od formy) elementu następuje kolejnego dnia i nie jest przy tym wymagana obecność instruktora.


Prepreg poza autoklawowy- szkolenie teoretyczne u klienta - 2 godziny
- szkolenie praktyczne u klienta - 8 godzin


Do rzetelnego przeprowadzenia szkolenia dotyczącego produkcji z materiałów preimpregnowanych wymagane jest istnienie u klienta form i odpowiedniej infrastruktury.
Szkolenia tego typu prowadzone są najczęściej na materiale klienta (ze względu na problematyczne przechowywanie i transport). Jeśli klient nie posiada formy przygotowanej do szkolenia, całość zajęść praktycznych oparta jest o przygotowanie egzmplarza płyty węglowej z użyciem naszej formy.

Jeśli nie ustalono inaczej, szkolenie kończy się wstępnym utwardzeniem żywicy i podsumowaniem wszystkich przeprowadzonych prac. Odformowanie (wycięgnięcie/odklejenie od formy) elementu następuje kolejnego dnia i nie jest przy tym wymagana obecność instruktora.


Dobór materiałów, technologii i wdrożenia
W przypadku planowanego wdrożenia lub przeprowadzania studium wykonalności wraz z PPW Project udzielane jest kompleksowe wsparcie merytoryczne lub prowadzenie wdrożenia aż do momentu uruchomienia produkcji i uzyskania pierwszej dobrej sztuki.

Wspierając krajowych producentów chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem. Mamy za sobą kilka spektakularnych wdrożeń produktów, które okazały się prawdziwie przełomowe.

Udało się to osiągnąć dzięki pracom R&D prowadzonymi wraz z Politechniką Śląską.
Opracowanie odpowiedniej technologii produkcji oraz dobór materiałów pozwoliło na osiągnięcie zaskakująco dobrych efektów.

Potrzebujesz wsparcia?
ZADZWOŃ!
+48 609 086 469
pawel@ppw-project.pl